Depresie z pohľadu pacienta 3

Depresie z pohľadu pacienta 3

Depresie z pohľadu pacienta 3

2000 1417 Tibor Beratš

Iný pohľad na chorobu a teda aj na depresiu, choroba ako môj pomocník, zodpovednosť za chorobu.