Depresie z pohľadu pacienta 4

Depresie z pohľadu pacienta 4

Depresie z pohľadu pacienta 4

2000 1125 Tibor Beratš

Riešim príčinu choroby, alebo len jej príznaky a následky, lieky riešia iba následky.