Depresie z pohľadu pacienta 6 – Myseľ 1

Depresie z pohľadu pacienta 6 – Myseľ 1

Depresie z pohľadu pacienta 6 – Myseľ 1

2000 1125 Tibor Beratš

Riešim príčinu choroby, alebo len jej príznaky a následky, lieky riešia iba následky.